Ubezpieczenia Komunikacyjne

Obowiązkowe ubezpieczenie OC

Odpowiedzialność Cywilna

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC) jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Każdy kto posiada pojazd podlegający rejestracji, musi wykupić polisę OC. Nawet gdy jesteś właścicielem samochodu, którego nie używasz masz obowiązek zawarcia umowy OC.

Sumy gwarancyjne dla wszystkich ryzyk (OC, ZK, UG) wynoszą tyle ile minimalne ustawowe sumy gwarancyjne dla ubezpieczenia OC.

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje zdarzenia powstałe na terytorium Polski oraz na terytorium państw, których Biura Narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego (tj. krajów EOG, Andory, Chorwacji i Szwajcarii). Umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest zawierana na okres 12 miesięcy.

Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia powstaje:

  • przy pierwszej rejestracji w Polsce – tego samego dnia
  • przy zakupie pojazdu bez ważnej polisy OC – tego samego dnia
  • motorowerów
  • przy kontynuacji ubezpieczenia – najpóźniej w dniu wygaśnięcia dotychczasowej polisy
  • w przypadku pojazdów wolnobieżnych – przed wprowadzeniem do ruchu

Dobrowolne ubezpieczenie AC

Auto Casco

Ubezpieczenie pojazdu mechanicznego od skutków uszkodzenia, zniszczenia i od kradzieży. Ochroną ubezpieczeniową objęty jest pojazd jak i jego wyposażenie fabryczne. Zakres ubezpieczenia AC określony jest w ogólnych warunkach ubezpieczenia  u różnych firm może być inny. Celem ubezpieczenia jest rekompensata finansowych skutków szkody.

 

Dodatkowe dodatkowe ubezpieczenia, które można sobie dobrać do pakietu OC lub OC/AC to

  • NNW
  •  ZK
  • Assistance
  • Ubezpieczenie szyb
  • Ubezpieczenie opon