NNW czy chroni pasażerów ???

Podróżujących samochodem chroni ubezpieczenie NNW. Ubezpieczeniem tym objęci są zarówno kierowca, jak i pasażerowie ubezpieczonego samochodu.

[stag_image style=”no-filter” src=”https://www.assist-oc.pl/wp-content/uploads/2015/04/CarAssistUbez.jpg” alignment=”center” url=””]

Tego typu polisa zapewnia ochronę w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci, zarówno kierowcy, jaki i wszystkim pasażerom ubezpieczonego samochodu, gdy do wypadku dojdzie podczas jazdy, ale również podczas postoju, załadunku, bądź wyładunku , wsiadania, bądź wysiadania z pojazdu itp. Świadczenia wypłacane są niezależnie od przysługujących z polisy OC, czy też innych zawartych umów NNW.