Nie zmieniłeś opon i miałeś kolizję? Możesz nie otrzymać odszkodowania z AC

Ubezpieczyciel może odmówić nam wypłaty odszkodowania z tytułu ubezpieczenia AC, jeśli jednoznacznie wynika, że do wypadku doszło z powodu złego stanu naszego ogumienia lub używania przez nas opon letnich w sezonie zimowym.

 

Niezmienienie ogumienia na zimowe może być odebrane jako rażące niedbalstwo i – jeśli doszło do wypadku – przyczynić się do odmowy wypłacenia odszkodowania przez ubezpieczyciela. Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku wykupienia dodatkowych pakietów ubezpieczeniowych, takich jak assistance.

-Ich posiadaczom jest udzielana natychmiastowa pomoc. Jeżeli zdarzył się wypadek i niezbędna jest interwencja, kierowcy przysługują wszystkie świadczenia, nawet jeśli nie zmienił opon.

 

A zatem, bardziej miękka guma opon zimowych przy temperaturze poniżej 7 stopni, zapewnia lepszą przyczepność, czego efektem jest krótszy czas hamowania, zarówno na suchej jak i mokrej nawierzchni.

Gdy temperatura powietrza spada poniżej 6 st. C powyżej zera, letnia opona przestaje już spełniać swoje zadania.