business

OC w biznesie oraz w życiu zawodowym.

Atrakcyjne warunki umów dobrowolnych

Ubezpieczenia Firm

Oferujemy szeroki wachlarz ubezpieczeń począwszy od medycyny pracy, podstawowej opieki medycznej, a skończywszy na opiece szpitalnej, stomatologicznej czy rehabilitacyjnej

Ubezpieczenie OC Grup ZawodowychJak to działa?
Dzisiejsze rozwiązania finansowe pozwalają nie tylko chronić fizyczne elementy firmy, ale również jej codzienne funkcjonowanie. Każda działalność gospodarcza ma odmienny charakter i wiąże się z innym rodzajem odpowiedzialności: zarządzaniem mieniem, pracami ogólnobudowlanymi, usługami finansowymi, działalnością produkcyjną.
Codzienne funkcjonowanie firmy doskonale zabezpiecza ubezpieczenie typu : OC działalności gospodarczej. W najwększym uproszczeniu usługa ta chroni Twoją firmę od finansowych szkód, które możesz wyrządzić osobom trzecim (klientom i kontrahentom).
Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody tzw. deliktowe (wyrządzone osobom trzecim) jak i kontraktowe (wynikające z podpisanych umów). Ubezpieczenie OC działalności gospodarczej chroni również od nieuzasadnionych pozwów prawnych ze strony klientów i kontrahentów.Każde ubezpieczenie zasadniczo składa się z trzech modułów:
 • OC Najemcy nieruchomości – odpowiedzialność za szkody wyrządzone w wynajmowanym budynku
 • OC za produkt wprowadzony do obrotu-odpowiedzialność za szkody, które wyrządzą produkty wprowadzone do obrotu.
 • OC pracowadawcy -odpowiedzialność za szkody, które ponieśli pracownicy podczas wykonywania pracy.

Kto korzysta z tego rodzaju ubezpieczeń?
Najczęściej są to firmy budowlane oraz przedsiębiortwa usługowe. których ewentualne błędy mogą spowodować wysokie roszczenia finansowe pod ich adresem. Ubezpieczenie pozwala nie tylko pokryć straty wywołane przez ich działalność, ale również zabezpieczyć je przed nieuzasadnionymi pozwami. Ubezpieczeni oC działalności gspodarczej jest również wymagane w przypadku firm pracujących jako podwykonawca dla inwestora.

Przedmiot ubezpieczenia mogą stanowić: mienie ruchome, np. maszyny, urządzenia i wyposażenie, środki obrotowe, mienie osób trzecich, wartości pieniężne, mienie pracownicze, budynki, budowle lub nakłady inwestycyjne, transportowe mienie, szyby i inne przedmioty szklane, sprzęt elektoniczny, w tym laptopy i inne urządzenia przenośne, stałe koszty działalności-ryzyko to obejmuje zwrot kosztów działalności poniesionych w czasie przerw lub zakłoceń w działalności przedsiębiortwa spowodowanych pożarem, uderzeniem pioruna, wybuchem lub upadkiem statku powietrznego, odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadanego mienia, a także: OC pracodawcy, OC za produkt, OC najemcy, OC za mienie powierzone, oC za pojazdy nie podlegające rejestracji, OC za “zalanie”, OC za szkody przy załadunku i rozładunku, następstwa nieszczęśliwych wypadkówpracodawcy i pracowników, assistance.
W swojej ofercie mamy m.in:
 • Obowiązkowe Ubezpieczenie OC Pośredników i Zarządców Nieruchomości
 • Ubezpieczenie przewoźnika drogowego
 • Ubezpieczenie utraty zysku
 • Ubezpieczenia finansowe
 • OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub posiadania mienia
 • OC Certyfikatów Energetycznych i innych zawodów
 • OC Architekta, Projektanta lub Inżyniera Budowlanego;
 • OC Geodety;
 • OC Lekarzy, Aptekarzy, i osób wykonujących czynności medyczne;
 • OC Rzeczoznawców Majątkowych;
 • OC Pośrednika w obrocie nieruchomościami
 • OC Zarządców Nieruchomości;
 • OC Operatora transportowego
 • OC Personelu pedagogicznego i wychowawczego;
 • OC Osób fizycznych związanych ze sportem
 • OC Osób fizycznych związanych z kulturą
 • OC Tłumacza
 • Pozostałe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
Ubezpieczenie OC działalności gospodarczej to pewna i sprawdzona inwestycja w bezpieczeństwo finansowe Twojej firmy.
Jeśli zainteresowało Cię któreś z powyższych rozwiązań lub chciałbyś się dowiedzieć więcej skontaktuj się e-mailowo bądź telefonicznie