ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia pojazdów z zakresie OC, AC, ASSISTANCE, NNW, szyby oraz inne.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC) jestubezpieczeniem obowiązkowym. Każdy kto posiada pojazd podlegający rejestracji, musi wykupić polisę OC. Nawet gdy jesteś właścicielem samochodu, którego nie używasz masz obowiązek zawarcia umowy OC.

Z ubezpieczenia OC przysługuje odszkodowanie za wyrządzoną szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała lub też utrata i zniszczenie mienia. Co więcej, uwalnia sprawcę wypadku od konieczności wypłacania takiego świadczenia z własnej kieszeni. Ubezpieczenie OC obejmuje szkody powstałe przy wsiadaniu i wysiadaniu, przy załadowaniu i rozładowaniu oraz podczas zatrzymania, postoju i garażowania.

Obowiązek ten dotyczy posiadaczy pojazdów mechanicznych, czyli: pojazdów samochodowych, motorowerów, motocykli, ciągników rolniczych, przyczep, oraz pojazdów wolnobieżnych

Zakres  ubezpieczenia OC jest określony przez Ustawę o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,  dzięki temu jest on jednolity we wszystkich towarzystwach.

Jeżeli kupiłeś nowy samochód od dealera lub sprowadziłeś auto z zagranicy, które nie posiada polisy OC, musisz ją wykupić najpóźniej w dniu rejestracji. Kupując pojazd używany upewnij się, że poprzedni właściciel posiadał ważną umowę ubezpieczenia OC. Jeżeli nabywasz auto, które nie posiada ważnej polisy OC, musisz ją wykupić w dniu zakupu samochodu. Jeśli sprzedający był ubezpieczony, możesz kontynuować jego OC, lecz tylko do końca okresu jej ważności. Polisa przejęta od zbywcy pojazdu nie będzie się automatycznie przedłużać. Jeżeli nie chcesz użytkować poprzedniej umowy, możesz ją wypowiedzieć w Towarzystwie, który ją wystawił. Pamiętaj jednak, że tego samego dnia musisz wykupić nową polisę. Jeżeli sprzedajesz samochód, masz 14 dni na powiadomienie swojej firmy ubezpieczeniowej o zmianie właściciela. W ciągu 30 dni od sprzedaży samochodu musisz także powiadomić o tym fakcie organ, który dokonał rejestracji pojazdu.
Warto pamiętać, że każda przerwa w ubezpieczeniu OC może skutkować karami nakładanymi przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Jeżeli chcesz zmienić Towarzystwo Ubezpieczeniowe, to dotychczasową umowę powinieneś wypowiedzieć co najmniej dzień przed końcem okresu ochrony. Brak wypowiedzenia umowy oznacza automatyczne przedłużenie jej w tym samym towarzystwie na kolejny rok.

Do ubezpieczeń OC proponujemy Ci dodatkowy pakiet ubezpieczeń dobrowolnych, które będą chronić Ciebie, Twoich najbliższych i Twój samochód w podróży, takich jak Assistance czy NNW

Ubezpieczenie autocasco (AC) należy do ubezpieczeń dobrowolnych
Chroni Twój samochód, gdy Ty jesteś sprawcą wypadku lub gdy Twoje auto zostanie uszkodzone, a ustalenie sprawcy jest niemożliwe (np. zarysowanie na parkingu, wybita przez wandali szyba).
Ochrona AC obejmuje także szkody spowodowane zderzeniem ze zwierzętami oraz działaniem sił przyrody (np. powodzi, wybuchu, pożaru).
Jeżeli posiadasz AC, przy ewentualnej kradzieży pojazdu również dostaniesz odszkodowanie.

Umowę zawiera się na okres 12 miesięcy.
Składkę można zapłacić jednorazowo lub w ratach.