Ubezpieczenia Turystyczne

UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNE

To kompleksowe ubezpieczenia, które obejmują Cię ochroną podczas podróży zagranicznej. Bez względu na to, czy podróżujesz indywidualnie czy grupowo (1-10osób), z rodziną albo służbowo, z odpowiednim ubezpieczeniem łatwiej będzie stawić czoła nieprzewidzianym sytuacjom i zrządzeniom losu. Wyjazd turystyczny, nawet najlepiej zorganizowany, stwarza mimo wszystko wiele sytuacji potencjalnie niebezpiecznych, grożących uszczerbkiem na zdrowiu lub mieniu.

Ubezpieczenie obejmuje:

  • koszty leczenia (badania, zabiegi lekarskie, zakup lekarstw, transport do szpitala i pobyt w nim, przewiezienia poszkodowanego z kraju do kraju)
  • koszty transportu i repatriacji
  • następstwa nieszczęśliwych wypadków
  • koszty udzielenia natychmiastowej pomocy „assistance”
  • koszty pobytu osoby towarzyszącej
  • koszty ratownictwa
  • odpowiedzialność cywilną
  • ubezpieczenie bagażu
  • sprzęt narciarski itp.