Ubezpieczenia Majątkowe

UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE

Dla firm

To kompleksowe ubezpieczenie, które zapewnia ochronę całego majątku będącego w posiadaniu firmy, takiego jak budynki i budowle, urządzenia, maszyny i wyposażenia, środki obrotowe, nakłady adaptacyjne, mienie przyjęte w celu wykonania usługi, wartości pieniężne w lokalu i transporcie, sprzęt elektroniczny i nośniki danych, szyby, mienie w transporcie krajowym (cargo) itp. Zapewnia też ochronę w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, a także dodatkową pomoc w postaci usług assistance. Jest to jedna z podstawowych form zabezpieczenia dalszej działalności przedsiębiorstwa.

Domy i mieszkania

Ubezpieczenie domów i mieszkań to wszechstronne, kompleksowe ubezpieczenie wszystkich składników majątku, które jest gwarancją poczucia bezpieczeństwa. Obejmuje zakresem dom lub mieszkanie, ruchomości domowe, a nawet odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym. Dodatkowo także garaż lub inny budynek stojący na posesji oraz ogrodzenie posesji. Standardowe ubezpieczenie domu obejmuje zakresem ochronę od 19 różnych zdarzeń losowych, a dodatkowo może zostać rozszerzone o odpowiedzialność za kradzież z włamaniem, rabunek i dewastację.